Gri alanı çok gümrük ve dış ticaretle ilgili her konuda kendini firmalara çözüm ortağı olmaya adamış CustomsAudit uzman kadrosu, kamu tecrübesi, akademisyen bakış açısı, global ufku ile sizin de yanınızda.

Farklı sektörlerde, farklı tedarik zinciri süreçlerine sahip firmalarımıza destek olmanın vermiş olduğu TECRÜBE.
Customs Audit

Mevzuat Danışmanlığı

Gümrük ve dış ticaret mevzuatı nerdeyse her gün yeni bir düzenleme ile değişmektedir. Bu nedenle takip etmesi zor, anlaması uzmanlık istemektedir. Güncel mevzuatı sürekli takip eden, firmalarımıza etkilerini yorumlayan, farklı sektörlere hizmet vererek bilgisini geliştirmiş uzman ekibimizle gümrük, dış ticaret, tedarik zinciri süreçlerinde duraksanan her noktada, işlemlerin projelendirilmesi ve planlanması aşamalarında uygulamada ihtiyaç duyulan konularda görüş vermekteyiz. Sürekli mevzuat takibi desteğiyle bütün gelişmeler eş zamanlı olarak bildirilmekte, etkileri analiz edilmektedir.

Gümrük ve Dış Ticaret Süreç ve etkinlik Analizi

Gümrük ve tedarik zinciri süreçlerinde riskin azaltılması için iş akışının belirlenerek gerekli kontrol noktalarının oluşturulması önemlidir. Bunun için;

 • Siparişten başlayarak yurt dışı mal tedarik sürecinin irdelenmesi, iş akış şemasının oluşturulması.
 • Firma içi Gümrük Kontrol Noktalarının belirlenmesi, Gümrük kontrol listesinin oluşturulması,
 • Gümrük işlemleri ve dış ticaret işlemlerini yürüten birimler arasında gümrükle ilgili iletişim sisteminin kurulması ve Firma içinde ve üçüncü kişilerle belge ve bilgi akışının belirlenmesi,
 • Yurt dışı eşya hareketinde gümrükleme işlemlerinin kolaylaştıracak ve/ya maliyetleri azaltacak imkân, teknik ve araçlara ilişkin öneri ve değerlendirmelerde bulunmak, performans takip sisteminin oluşturulması konularında süreç ve etkinlik analizi hizmeti sunmaktayız.

Sonradan Kontrol Denetimi Danışmanlığı

2009 yılında Ticaret Müfettişlerince uygulanmaya başlanan sonradan kontrol denetimlerinin firma tarafında sürecin yönetilmesi konusunda deneyimli ekibimizle hizmet vermekteyiz. Bu bağlamda;

 • Sonradan kontrol firma bilgi ve tanıtım formunun hazırlanması,
 • Seçilen beyannamelerin incelenmesi,
 • Riskli alanların önceden belirlenmesi, giderilmesi ve mevcut riskin yönetilmesinde destek verilmesi istenildiğinde firma yönetimine rapor hazırlanması,
 • Denetim elemanıyla iletişimde ve konuların, cevapların sunulmasında yardımcı olunması,
 • Firmalardan alınacak vekâletnameyle denetim elemanı ile olan sürecin açık, şeffaf ve yasal zeminde vekil olarak yürütülmesi,
 • Açılış, kapanış ve ara görüşmelere gerektiğinde katılması,
 • Raporda yer alan konuların karşılanmasında, itirazın hazırlanması, sürelerin takibinde yardımcı olunması,
 • İdari itiraz ve idari yargı aşamasında dilekçe ve yazıların hazırlanması ile süreçlerin yönetimi aşamalarında yanınızdayız.

Risk Analizi ve Yönetimi

Tarafımızdan yürütülen denetim faaliyetleri sonucunda riskli alanlar, kırmızı noktalar belirlenir ve “risk yönetimi” yaklaşımı ile sorunların firmaya hasar vermeden veya en az hasar ile giderilmesine dönük olarak riskin yönetimi aşamasına geçilir. Bu aşamada;

 • Riskin parasal karşılığı,
 • Riskin idari boyutu,
 • Riskin adli boyutu,
 • Riskin tamamen ortadan kaldırılabilirliği,
 • Etkisinin en aza indirilebilirliği

Bakımlarından yapılacak analizlerle risk en iyi şekilde yönetilmeye çalışılır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda firmanın taşıdığı gümrük ve dış ticaret riskleri ve bunların yönetilmesine ilişkin öneriler firma yönetimi ile paylaşılır.

Üçüncü Taraflarla İlişki Yönetimi

Firmaların, gümrük müşavirleri, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, antrepo işleticileri, nakliyecilerden hizmet alımına ilişkin kriterlerin belirlemesi, şartname ve sözleşmenin hazırlanması, hizmet kalitesinin standardının belirlenmesi konularında destek olunmaktadır. Kamuda ise başta Gümrük ve Dış Ticaret Bakanlığı olmak üzere Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu ve Türk Standartları Enstitüsü gibi kurumlar ile ilişkilerin yönetimin destek hizmeti verilmektedir.

Bu bağlamda, gümrüklerle yürütülecek uzlaşma süreçlerinin yönetimi, Gümrük ve Kaçakçılık Kapsamında Yürütülen Araştırmada Kriz yönetimi, cezaya tabi dosyalarda itiraz, mahkeme sürecinin yönetimi konularında hizmet vermekteyiz.