Her sektörden firmaya YYS belgesi danışmanlık hizmeti veren CustomsAudit, Türkiye’nin bu konuda en tecrübeli firması. Ticaret Bakanlığı tarafından belgelendirilen firmaların %20’si bu yolu CustomsAudit ile yürüdü…

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Ticaret Bakanlığı tarafından güvenilir firmalara verilen bir statü belgesidir. Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Gümrük Örgütü’nün uygulamaya aldığı 97 ülkede uygulanan tedarik zincirinin her halkasının güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik ithalatçı-imalatçı-ihracatçı-nakliyeci ve forwarder firmalara verilen gümrük işlemlerinin yürütülmesi açısından işlemleri hızlandıran ve gümrükleme maliyetlerini yaklaşık %27 oranında azaltan uluslararası geçerliliği olan bir belgedir.

Türkiye’deki YYS’li firmaların yaklaşık %20’sinin sürecini yönetmiş olan firmamız YYS ve devamlılığının sağlanması alanındaki hizmetleri ile yanınızda. Bugüne kadar başarısız hiçbir projemizin olmamasıyla kendimize güvenimiz TAM.

YYS Proje Danışmanlığı

YYS süreci bir tarafı devlet olan birçok aşama ile tamamlanmakta ve bazı gereklilikler sağlanmaktadır. Başvuru bölge müdürlüğüne elektronik ortamda e-devlet üzerinden yapılmakta ve gerekli tüm belgeler sisteme yüklenmekte süreç e-devlet üzerinden takip edilmektedir. Bölge Müdürlüğü yapacağı şekli kontrol sonrasında dosyayı Genel Müdürlüğe sevk etmekte ve burada verilen her cevap sunulan her prosedür tek tek incelenmektedir. Bu aşamanın da olumlu tamamlanmasından sonra Ticaret Müfettişince tesise gelerek uygulama ve güvenlik standartları kontrol edilmektedir. Bu süreçte uzman kişilerden destek alınması, sürecin Bakanlıktan gelgitinin kısaltılması ve sürecin sonunda müfettişçe fiziki kontrole tabi tutulması nedeniyle önemlidir.

Konuya proje mantığıyla yaklaşarak, her gün sadece firmanıza dedike olarak, süreci belge almak olarak görmeyip size değer katan çalışma metodumuzla başarısız hiçbir projemiz olmadı. Çalışma metodumuzu ve farkımızı görmek için bize ulaşın.

YYS Tesis Ekleme Danışmanlığı

YYS sahibi firmaların yeni bir tesiste faaliyete geçmesi, yeni bir tesis kiralaması veya yeni bir tesisten hizmet alması durumlarında fiilen faaliyete geçme tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde bağlı olunan Bölge Müdürlüğü’ne bildirimde bulunulması gerekmektedir. Bu bildirim sonrasında Bölge Müdürlüğü’nden heyet gelerek tesislerin fiziki durumunun ve güvenlik uygulamalarının YYS’de aranan emniyet ve güvenlik şartlarına sahip olup olmadığı yerinde kontrol edilmektedir.

Dolayısıyla, bu süreç YYS başvuru sürecinin bir bölümünün tekrarından ibarettir. İyi hazırlanılması, bölge gelmeden önce tesisin fiziken uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu sürecin yönetilmesinde, tüm başvuru evraklarının hazırlanması tesislerin fiziki durumlarının kontrolü ve GAP Analizi olarak raporlanması, bölge müdürlüğü denetimine hazırlanılması aşamalarında uzman YYS kadromuzla yanınızdayız.

YYS Güncelleme Danışmanlığı

Her beş yılda bir YYS sahibi firmaların başvurularını güncellemeleri, başvuru esnasında sunulan tüm belgeleri yeniden Bakanlığa sunmaları gerekmektedir. Bu süreçte soru formu, ilgili ekleri ve diğer başvuru evrakları yeniden hazırlanmaktadır. Bakanlığa teslim edilen dosya Genel Müdürlükteki uzmanlar tarafından incelendikten sonra dosya müfettişe sevk edilmekte ve tekrar fiziken müfettiş tarafından inceleme yapılmaktadır.

Bu süreçte her ne kadar YYS belgesi geçerliliğini kaybetmemekte ve belge kullanılmaya devam edilmekte ise de hem Genel Müdürlükçe dosya üzerinden hem de müfettişçe yerinde inceleme yapılması nedeniyle sürecin doğru yönetilmesi önemlidir. Bu süreçte eksiklik veya YYS şartlarının sağlanmadığı tespit edilirse YYS belgesinin askıya alınması yaptırımı ile karşılaşılmaktadır.

Güncelleme olarak değil sıfırdan bir YYS projesi olarak sürece yaklaşımımızla en iyi hizmeti vereceğimizden şüpheniz olmasın.

YYS Sürdürülebilirlik Denetimi

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası bir kez alınıp duvara asılan bir belge değildir. Firmaların kurumsal yapılarının, iç kontrol mekanizmalarının, gümrük kurallarına uyum süreçlerinin, iş akışlarının kontrollü bir şekilde uygulanıp takip edildiği sürekliliği olan bir sistemdir. YYS sahibi firmaların başvuru sürecinde Bakanlığa taahhüt edilmiş ve Bakanlıkça da uygun bulunmuş uygulamaların hiç aralıksız olarak firmada mevcut olması gerekmektedir.

Bunun için hem 5 yıllık güncellemelerle, hem her yıl hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporları ile hem de Bölge Müdürlüğü’nce yapılabilecek ani denetimlerle korunup korunmadığı kontrol edilmektedir.

Firma içi dinamiklerin bu sürede değişebileceği göz önünde bulundurularak CustomsAudit olarak YYS sahibi firmaların başlangıçta taahhüt ettikleri uygulamaların hem prosedür olarak hem ERP sistemlerinde hem de fiziken devam edip etmediğini 6 aylık veya yılda bir olacak şekilde denetimlerimizle kontrol ediyor, aksayan bir nokta varsa düzeltilmesi için raporluyoruz.

ISO 9001 ve 27001 Danışmanlık ve Belgelendirme desteği

YYS başvurusu yapabilmenin ön koşulu ISO 9001 ve ISO 27001 belgelerine sahip olmaktır. Firmaların kurumsal yönetim sistemlerini ve bilgi güvenliğini akredite eden bu belgelerin olmaması veya Bakanlığın belirlemiş olduğu formatta olmaması durumlarında YYS başvurusu reddedilmektedir.

Çözüm ortaklarımızla birlikte firmanıza değer katacak hizmet anlayışımızla ISO süreçlerinize destek vermekten memnuniyet duyarız.