BÜLTEN / HABER Üyeliği

Sıkça değişen gümrük ve dış ticaret mevzuatını en güncel kaynaktan takip edin. Mevzuat değişikliklerini çözüm ortaklarımızın işlemlerine özel olarak yorumlayarak sadece ilgili sektörü ilgilendirecek şekilde paylaşıyoruz. Güncellemeleri yakından takip etmek için iletişimde kalın.

Gecikme Zammı Oranı, Kanuni Faiz Oranı ve Tecil Faiz Oranı Arttırılmıştır

  • 21 Mayıs 2024 Salı
Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %4,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 96136234 sayılı yazısı

  • 26 Nisan 2024 Cuma
22.05.2024’ten itibaren geçerli olmak üzere, hangi ülkeler ile yapılan ticarette hangi dolaşım/menşe belgelerinin kullanılabileceğini gösterir Menşe Kontrol Tablosu güncel olarak düzenlenmiş ve buna ilişkin gümrük sisteminde de gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Gümrük ve Dış Ticaret Gündemi 44. Sayı

  • 1 Mart 2024 Cuma
Daniştayin İptal Karari İle Yersiz Ödenen Vergiler Geri Alınabilir

Türkiye-Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması’na İlişkin Protokol Yayınlanmıştır.

  • 1 Mart 2024 Cuma
Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan 7497 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında “Tercihli Ticaret Anlaşması”nı Tadil Eden Protokolün Onaylanması

Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması Yayınlanmıştır

  • 1 Mart 2024 Cuma
Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan 7498 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması yayınlanmıştır.

Antrepo, Geçici Depolama, Transit, Serbest Bölge İşlemlerinde Ödemeler

  • 28 Şubat 2024 Çarşamba
Antrepo, Geçici Depolama, Transit, Serbest Bölge İşlemlerinde Ödemeler Döviz Cinsinden Yapılabilecektir