Daha önce bülten olarak duyurduğumuz üzere; 17.12.2022 tarihli Resmi Gazete’de Yayınlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:189)’da, %122,93 yeniden değerleme oranı dikkate alınarak 2023 yılı için gümrük mevzuatı kapsamında uygulanacak tutarlar belirlenmiştir. Buna göre,

  1. Gümrük Kanunu 241/1 maddesi uyarıca usulsüzlük cezası 523,00 TL olarak uygulanacaktır.
  2. Gümrük fazla çalışma ücreti saat başına ihracat için 48,67 TL, diğer işlemler için 113,67 TL; Türk plakalı kamyonlar için ise kamyon başına ihracat için 113,67 TL, diğer işlemler için 178,66 TL olarak uygulanacaktır.
  3. Başvurulacak kuruma göre geri verme veya kaldırma tutarlarında da güncelleme yapılmıştır. Geri verme veya kaldırma işlemi gümrük vergilerinin;
    • 1.654.000,00 TL’ye kadarı ise gümrük müdürlükleri,
    • 16.561.000,00 TL’ye kadarı ise gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri,
    • 16.561.000,00 TL’nin üstünde ise Bakanlık, yetkilidir.

Söz konusu tebliğ için tıklayınız.

BÜLTEN / HABER Üyeliği

Sıkça değişen gümrük ve dış ticaret mevzuatını en güncel kaynaktan takip edin. Mevzuat değişikliklerini çözüm ortaklarımızın işlemlerine özel olarak yorumlayarak sadece ilgili sektörü ilgilendirecek şekilde paylaşıyoruz. Güncellemeleri yakından takip etmek için iletişimde kalın.