Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542)’ye göre,

  1. 2022 yılı için Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen artış nedeniyle yeniden değerleme oranı % 122,93 olarak belirlenmiştir.
  2. Gümrük Kanunu 241/2 maddesi uyarınca usulsüzlük para cezası her yıl yeniden değerleme oranına göre düzenlenir. Bu durumda 2022 yılı için 523 TL olan usulsüzlük para cezasının gelecek yıl için 523 TL olacağı düşünülmektedir.
  3. Gümrük Yönetmeliği 500. Maddesi uyarınca geri verme/kaldırma işlemlerini yapmaya yetkili gümrük müdürlüklerinin alt limitleri 2022 yılında % 122,93 oranında arttırılacaktır.

söz konusu tebliğ için tıklayınız.

BÜLTEN / HABER Üyeliği

Sıkça değişen gümrük ve dış ticaret mevzuatını en güncel kaynaktan takip edin. Mevzuat değişikliklerini çözüm ortaklarımızın işlemlerine özel olarak yorumlayarak sadece ilgili sektörü ilgilendirecek şekilde paylaşıyoruz. Güncellemeleri yakından takip etmek için iletişimde kalın.