27/05/2024 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2024/8 sayılı genelge uyarınca güncel Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi ile;

 1. Antrepo dışında elleçleme yapabilmesi izni;
  1. Sadece YYS ve OKSB firmalarına ilave şart aranmadan verilmekteydi. Yapılan düzenleme ile sadece YYS sahibi firmalara bu hak tanınmıştır. Aranacak teminat için de YYS uyarınca alınmış Götürü Teminat bu işlemlerde kullanılabileceği düzenlenmiştir. Bu sayede OKSB’den YYS’ye geçmek için bir neden daha çıkmıştır.
  2. YYS sahibi firma değilse iki yıl faaliyette bulunma yanında talepte bulunacak firmanın ödenmiş sermaye tutarı 500.000 TL’den 10.000.000 TL’ye çıkarılmıştır.
 2. Elleçleme İzni:
  1. Antrepo içerisinde münferit, işlem bazında elleçleme yapılacak ise Gümrük Müdürlüğü, antrepo dışında yapılacak ise Bölge Müdürlüğü,
  2. Global elleçleme İzninde, elleçleme işlemi antrepo içinde yapılacak ise Gümrük Müdürlüğü, Antrepo dışında yapılacak ise Bölge Müdürlüğü yetkilidir.
 3. Bilindiği üzere 11.01.2024 tarihinde YGM Tebliğinde değişiklik yapılmış ve MH1, TP1, DK1 tespit raporları için YGM rehberinde düzenleme yapılacağı bildirilmişti. Dün yayınlanan güncel YGM Rehberinde söz konusu raporlar için düzenleme yapılmış, tespit raporunun detayları verilmiştir. Buna göre;
  • DK 1 Tespit Raporu:
   1. Gümrük idaresi dışında diğer kurumlarca (örneğin Tarım ve Orman Bakanlığı, Veterinere Kontrolüne Tabi vb.) kullanım amacına göre bilgi/belgeye tabi eşyanın kullanım amacına uygun olup olmadığının tespiti için YGM tarafından düzenlenecek rapordur. Yapılacak tespitte eşyanın beyan edilen kapsam dışı gerekçesi incelenecek,
   2. Bu raporda, 2024/5 sayılı tebliğ uyarınca çeşitli izinlere tabi ancak tebliğde belirtilen kullanım amacı doğrultusunda kullanılan ya da sabit referans beyan edilerek ithalatı yapılan eşyaların 500.000 TL toplam fatura tutarını aşması durumunda, yapılan beyana uygun kullanımının veya tesliminin gerçekleştirildiğinin tespiti Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM) Raporu ile yapılacaktır.
   3. Tespit raporları tespitin yapıldığı ayı takip eden ayın 7. iş gününün bitimine kadar sunulacaktır.
   4. GTİP Bankalarını bizimle paylaşan firmalarımın hangi eşyalarının söz konusu 2024/5 tebliği kapsamında olduğu ve YGM raporu düzenlenmesi gerektiği çalışması yapılarak paylaşılmıştı. Konunun ürün bazında detaylandırılması konusunda yardımcı olabiliriz.
  • MH 1 Tespit Raporu:
   1. Metal hurda olarak getirilen eşyanın kendi kullanım amacı dışında getiren firmanın tesislerinde başka bir hale getirilip getirilmediğinin YGM tarafından tespit edilmesine yönelik rapor olacaktır.
  • TPI 1 Tespit Raporu:
   1. Kapanmış beyannamelerde ithalat rejimi kararında sayılan önlemlere tabi eşyanın kapsam dışı olup olmadığının tespitini kapsar. Özetle, GTİP olarak ticaret politikası önlemine tabi eşyanın kapsam dışı beyan edilmesi durumunun gerçeği yansıtıp yansıtmadığının incelenmesi için düzenlenecek rapordur.

Rehber YGM tarafından sözleşme ve raporun düzenlenmesine ilişkin formatı düzenlemektedir.

BÜLTEN / HABER Üyeliği

Sıkça değişen gümrük ve dış ticaret mevzuatını en güncel kaynaktan takip edin. Mevzuat değişikliklerini çözüm ortaklarımızın işlemlerine özel olarak yorumlayarak sadece ilgili sektörü ilgilendirecek şekilde paylaşıyoruz. Güncellemeleri yakından takip etmek için iletişimde kalın.