Avrupa Birliği’nin 2023 Yılı Tarife Cetveli ile üçüncü ülkelerden yapılacak ithalatlarda uygulanacak gümrük vergisi oranlarını içeren 2658/87 sayılı Konsey Kararına İlişkin Düzenleme 31.10.2022 tarihli, L 282/2 sayılı Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde 31 Ekim 2022 tarihinde yayımlanmıştı.
 
Buna göre 2023 itibariyle tarife cetveline bazı yeni GTİP kodları ve ürünler eklenecektir. Bu nedenle dış ticaret faaliyetlerinde bu yeni GTİP kodlarının da dikkate alınması gerekmektedir.
01 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak AB ortak gümrük tarifesine yeni eklenen ürünler ve GTİP kodlarına ilişkin özet tablo için tıklayınız.
Konu ile ilgili AB Resmi Gazetesi'ne ulaşmak için tıklayınız. (Eklenen yeni GTİP'ler "*" olarak gösterilmiştir)
 
Tarife cetvelinde ekleme yapılan bazı ürün grupları:

  • Mineral maddeler,
  • Cüruf,
  • Nadir toprak metalleri (bileşikleri),
  • Aromatik polikarboksilik asitler,
  • İşlenmemiş alüminyum,
  • Metal işlemeye yönelik takım tezgahları,
  • Eklemeli imalat makineleri,
  • Statik dönüştürücüler,
  • Mıknatıslar.

BÜLTEN / HABER Üyeliği

Sıkça değişen gümrük ve dış ticaret mevzuatını en güncel kaynaktan takip edin. Mevzuat değişikliklerini çözüm ortaklarımızın işlemlerine özel olarak yorumlayarak sadece ilgili sektörü ilgilendirecek şekilde paylaşıyoruz. Güncellemeleri yakından takip etmek için iletişimde kalın.