Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan 7498 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması yayınlanmıştır. Özetle söz konusu anlaşmaya göre:

  1. Anlaşma ilgili tarafların resmi onay süreçlerinin bittiğine dair bildirim tarihinden sonraki ikinci ayın birinci günü yürürlüğe girecektir.
  2. Çok sayıda tarım ve sanayi ürünü anlaşma kapsamındadır. Türkiye Ek II-A listesindeki Katar menşeli ürünlerin, Katar ise Ek II-B listesindeki Türkiye menşeli ürünlerin ithalatındaki vergileri kaldıracaktır.
  3. Tercihli tarifeden yararlanmak için EUR1 Dolaşım Belgesi’nin ibraz edilmesi gerekecektir. Bu belgenin geçerlilik süresi dört ay’dır. Ayrıca sonradan kontrol durumlarında on iki ay gümrük idaresinden cevap alınamazsa tercihli tarife tanınması reddedilecektir.
  4. Tercihli tarifeden yararlanmak için EUR1 Dolaşım Belgesi yerine fatura beyanı da yapılabilir. Fatura beyanı, bir onaylanmış ihracatçı tarafından veya toplam kıymeti 6000 euro'yu geçmeyen menşeli ürünler için herhangi bir ihracatçı tarafından hazırlanabilir. İhracat sırasında veya ürünlerin ithalatından itibaren iki yıl içinde ithalatçı ülkede ibrazı koşuluyla, ihracattan sonra hazırlanabilir.
  5. İkili menşe kümülasyon kuralları geçerlidir. Yani bir taraf menşeli ürünler, diğer tarafta elde edilen ürünün içine dahil edildiklerinde, yetersiz işçilik ve işlemin ötesine geçilmişse diğer taraf menşeli kabul edilecektir.
  6. Taraf ülkede tamamen elde edilmemiş ürünler, anlaşmadaki listede yer alan menşe kazanma kuralları yerine getirildiği takdirde yeterli derecede işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilecektir.
  7. Doğrudan sevkiyat kuralı geçerlidir. Yani taraf ülkelerden birinde ithal edilecekleri beyan edilen ürünler, menşeli oldukları kabul edilen diğer Taraf ülkeden ihraç edilmiş olan ürünlerle aynı olmalıdır. Gümrük idareleri bu kuralın yerine getirildiğine ilişkin belge talep edebilecektir.
  8. Başlamış işlem istisnası bulunmaktadır. Buna göre, anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte nakliye halinde olan ya da taraf ülkesindeki antrepolarda veya serbest bölgelerde geçici depolanan eşya, ithalatçı ülkenin gümrük idaresine anlaşmanın yürürlük tarihinden itibaren 4 ay içinde, doğrudan nakledilmiş olduğunu gösterir belgelerle birlikte sonradan verilmiş bir EUR1. Dolaşım Belgesi sunulursa tercihli tarifeden yararlanabilecektir.

Söz konusu kanun için tıklayınız.

BÜLTEN / HABER Üyeliği

Sıkça değişen gümrük ve dış ticaret mevzuatını en güncel kaynaktan takip edin. Mevzuat değişikliklerini çözüm ortaklarımızın işlemlerine özel olarak yorumlayarak sadece ilgili sektörü ilgilendirecek şekilde paylaşıyoruz. Güncellemeleri yakından takip etmek için iletişimde kalın.