Bilindiği üzere, 07.07.2023 tarihli 7344 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) %50 oranında artırılmıştı. Buna istinaden, bugün Resmi Gazete’de yayınlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:93)’e göre, 08.07.2023’ten itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak harç tutarları belirlenmiştir.
 
Harçların cumhurbaşkanı kararı ile arttırılmasıyla antrepo açma izin belgelerinde de aşağıdaki şekilde artış gerçekleşmişti
Söz konusu tebliğ için tıklayınız.

BÜLTEN / HABER Üyeliği

Sıkça değişen gümrük ve dış ticaret mevzuatını en güncel kaynaktan takip edin. Mevzuat değişikliklerini çözüm ortaklarımızın işlemlerine özel olarak yorumlayarak sadece ilgili sektörü ilgilendirecek şekilde paylaşıyoruz. Güncellemeleri yakından takip etmek için iletişimde kalın.