Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine muhatap 28.07.2023 / 87571053 tarihli sayılı yazısına göre,

  1. İthalatta beyan edilen kıymet için, gümrük idaresi tarafından tereddüde düşülüp ilave bilgi ve belge istenildiği durumlarda, yükümlüsünce mahreç ülke ihracat beyannamelerinin yükümlü nüshasının konsolosluk veya mahreç ülke sanayi ve ticaret odası tarafından onaylatılamaması durumunda nasıl işlem yapılacağı konusunda tereddütler yaşandığı belirtilmektedir.
  2. Buna göre, sunulan belgelere istinaden beyan edilen gümrük kıymetinin gerçeklik ve doğruluğu konusundaki tereddütlerin ortadan kalkmış olması durumunda, belgelerin onaylı olmamasının tek başına beyan edilen satış bedelinin reddedilmesini gerektirmeyeceği,
  3. Yapılan açıklamaların ve sunulan bilgi ve belgelerin, ticari işleme ilişkin koşullar çerçevesinde bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği,
  4. Böylece yapılan değerlendirme sonucunda idarede oluşan tereddütler ortadan kalkmışsa, bu sonuca göre işlem yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

Söz konusu yazı için tıklayınız.

BÜLTEN / HABER Üyeliği

Sıkça değişen gümrük ve dış ticaret mevzuatını en güncel kaynaktan takip edin. Mevzuat değişikliklerini çözüm ortaklarımızın işlemlerine özel olarak yorumlayarak sadece ilgili sektörü ilgilendirecek şekilde paylaşıyoruz. Güncellemeleri yakından takip etmek için iletişimde kalın.