Resmî Gazete ’de bugün yayınlanan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No 2008-32/34) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2024-32/69) ile önemli bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre;

 1. Eski düzenlemeye göre Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında gerçekleştirdiği menkul (taşınır) satış sözleşmelerinin dövize endeksli olarak kararlaştırılmaları mümkündü ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülükleri Türk parası cinsinden yerine getirilmek zorundaydı.
 2. Yapılan değişiklikle bazı istisnalar getirilerek;
  1. 19.04.2022 tarihinden önce akdedilen menkul satışlarına ilişkin sözleşmelerin yerine getirilmesi kapsamında 21.04.2022 tarihinden önce dolaşıma giren kıymetli evraka ilişkin ödeme yükümlülükleri,
  2. 19.04.2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri,
  3. Borsa İstanbul ve Kıymetli Taşlar Piyasasında döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve taş alım satım işlemlerine ilişkin ödeme yükümlülükleri,
  4. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, Dış Ticaret Şirketleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, İhracat Konsorsiyumu ve E-İhracat Konsorsiyumu statüsüne sahip şirketler üzerinden gerçekleştirilen aracı ihracatlara yönelik ödeme yükümlülükleri,
  5. Gümrük beyannamesine konu ihrakiye satış ve teslim dahil, transit, antrepo, geçici depolama ve serbest bölge hükümlerine göre teslim edilen mallara ilişkin ödeme yükümlülükleri,
  6. Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar ile yapılan dış ticaret işlemleri kapsamındaki malların teslimine ilişkin ödeme yükümlülükleri DÖVİZ CİNSİNDEN YERİNE GETİRİLEBİLİR.
  7.  A, b ve c maddelerinde belirtilen hükümler 21.04.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ç, d ve e hükümleri ise bugünden (28.02.2024) itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

BÜLTEN / HABER Üyeliği

Sıkça değişen gümrük ve dış ticaret mevzuatını en güncel kaynaktan takip edin. Mevzuat değişikliklerini çözüm ortaklarımızın işlemlerine özel olarak yorumlayarak sadece ilgili sektörü ilgilendirecek şekilde paylaşıyoruz. Güncellemeleri yakından takip etmek için iletişimde kalın.