Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan 7497 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında “Tercihli Ticaret Anlaşması”nı Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’a göre,

  1. Bilindiği üzere, Türkiye ile Azerbaycan arasında halihazırda bir Tercihli Ticaret Anlaşması bulunmaktadır. Kanunlaşan bu protokol ile tercihli ticaretten yararlanacak anlaşma kapsamındaki ürünlerde değişiklik yapılmıştır.
  2. Protokolde yer alan ve yapılacak ticarette kapsama giren ürün listeleri (Ek I-A ve Ek I-B) aşağıdaki gibidir.
  3. Protokol her iki ülkenin kanuni gereklerin yerine getirildiği bildirimin diplomatik kanallar vasıtasıyla alındığı tarihten sonraki ikinci ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.Söz konusu protokol için tıklayınız.

BÜLTEN / HABER Üyeliği

Sıkça değişen gümrük ve dış ticaret mevzuatını en güncel kaynaktan takip edin. Mevzuat değişikliklerini çözüm ortaklarımızın işlemlerine özel olarak yorumlayarak sadece ilgili sektörü ilgilendirecek şekilde paylaşıyoruz. Güncellemeleri yakından takip etmek için iletişimde kalın.